„Предай нататък 2“

Доброволческият проект “Предай нататък 2” (реф. №: 2017-1- BG01-KA105- 035857) е продължение на успешния проект “Предай нататък”. Целта му е да включи двама младежа, които искат да се занимават в сферата на работата с млади хора, да бъдат част от организацията на мероприятия от различен характер, но насочени към младите и които да се научат да ръководят НПО. Те ще бъдат част от сдружението и ще бъдат включени във всеки един аспект на работа в сдружението – от отговарянето на писмата от партньорите, през срещи с младежите по въпроси, свързани с възможностите за учене и развитие посредством ЕС програми, до писането и реализирането на проекти по програма Еразъм + или други програми, насочени към развитието на младите хора. Проектът ще се реализира в китното възрожденско градче Трявна и ще продължи 12 месеца. През това време доброволците ще бъдат част от реализацията на наши местни проекти и инициаиви, като някои от най-значимите, в които те ще участват ще бъдат организирането на летен лагер за деца на възраст 9-13г., работата с деца от детските градини и Центъра за Рехабилитация и Социална Интеграция, където те ще помагат на педагозите и социалните работници с дейностите, свързани в сферата на изкуството – рисуване, оцветяване, моделиране и т.н. и също така в спортните занимания. Ще помагат в организирането на различни изложби, където малчуганите ще представят своите творби. Освен това, ще помагат и в реализирането на една друга инициатива, свързана с младежите от училищата в гр. Трявна, а по-точно извънкласните дейности и мероприятия, които ще организираме съвместно с основното и средното училище и Националната Гимназия по Приложни Изкуства. Тези дейности ще бъдат под формата на организирането на различни спортни мероприятия, излети, походи и преходи сред природата, като в основата си те са проектирани да събудят любовта към природата, самосъзнанието за опазването й и различните форми на спортуване и забавление на открито. Неформалното образование и методите на учене чрез правене ще бъдат основно застъпени в проекта, като самите доброволци ще имат пълната свобода да предлагат и реализират различни свои идеи за мероприятия и инициативи. Резултатите от този проект ще бъдат двустранни – доброволците ще научат много за работата и организирането на работата в едно сдружение от първа ръка, а младежите от своя страна ще имат досег до техни връсници от друга държава и по този начин ще им дадат един много добър пример, че граници вече няма, освен границите, които сами си поставяме, за да се реализираме и да преследваме мечтите си. Междукултурния опит, който и двете страни ще споделят е също от много голямо значение, защото в един малък град като Трявна ще се сблъскат 2 доста различни култури и това от своя страна ще отвори съзнанието на младежите от града за разичните култури и ще бъде още една стъпка към прекрачването на границата на непознатото. Дългосрочната полза от този проект е отново двустранна – доброволците ще придобият доста солидни знания относно работата в едно сдружение и управлението му, а също така ще научат и много нови техники за работа с деца и младежи, които неимоверно ще им помогнат в личностното и професионалното им развитие в бъдеще, а младежите от града ще придобият безценен международен опит, без дори да се е налагало да излизат извън пределите на България, но за сметка на това ще получат стимула да придобият повече знания за и от света и след това с наученото да се върнат в България, за да помогнат в развитието на едно по-добро общество и едно по-светло бъдеще за всички нас.

Документи, свързани с проекта:

Activity Evaluation Form – empty

Activity Proposal Form – empty

Preliminary agreement

Voluntary Agreement – Pass Ahead 2

Младежки-дейности-2017

Обратна връзка от доброволците

Обратна връзка от институциите

Обратна връзка от родителите

Обратна връзка от сдружението

Споразумение за ментор

Споразумение за партньорство – Предай нататък 2

INFO PACK for Pass Ahead 2