“Да построим бъдещето заедно”

Проектът “Да построим бъдещето заедно” реф. №: 2015-3-BG01-KA105-022833 е дългосрочен проект по прграма “Еразъм +“, ключово действие 1 “Европейска Доброволческа Служба“.

Продължителността на проекта е 7-8 месеца. В проекта ще вземат участие 5 страни – България, Испания, Румъния, Франция и Унгария. От всяка държава ще има по 2-ма доброволеца – момче и момиче между 18 и 30 г. възраст.

Основните дейности могат да бъдат разделени на 2 групи – изграждане и работа по и във еко-центъра и участие в дейностите на сдружението.
В 1-вата са:
1. Първа фаза – подготвителна работа:
– Изготвяне на план за действие: всички участници в проекта ще обсъдят начина, по който ще се действа и ще се изготви план “стъпка по стъпка”, който да рамкира времето, което сме заложили за изграждането на центъра.
– Дейности свързани с набирането на средства за проекта: тази задача ще бъде заложена на няколко човека, които имат повече познания в тази сфера и които използват всички възможни начини за набиране на средства, като например Yatoo, crowdfunding, дарители (компании и частни лица) и т.н.
– Постоянна комуникация със заинтересовани страни – институции, младежи от страната и пътуващи номади, които желаят да се включат в проекта и да дарят своя труд.
2. Втора фаза – от думи към действия:
– Изграждането и реновирането на сградите: всички останали участници ще се включат в тази дейност, като в процеса на работа, задачите ще бъдат разпределени, в зависимост от участниците – момичета ще се грижат за по-леките дейности, като боядисване, почистване, организиране на перма градината, а мъжете за по-тежките строителни дейности.
3. Трета фаза – заключителни дейности:
– След изграждането и отварянето на еко-центъра ще се организира среща, на която всички “помощници” ще получат благодарствени писма от Сдружението. Също така ще бъде дадена и пресконференция на която ще се разкаже историята на целия проект – информация за програма Еразъм + и по-точно ЕДС, стъпките, по които сме минали по време на работата по изграждането на еко-центъра и т.н. Това всичко ще бъде съпроводено и от снимкови и видео материали, презентации и различни забавни истории, които всеки един от нас ще сподели.
– Организиранне на срещи с младежите от града на различни тематики, като задължително представителите от различните страни ще имат по една такава, на която да представят своята страна, култура, история и традиции.
– Изграждането и поддържането на пермакултурната домашна градина;
– Изготвянето на обучения и уроци, които да бъдат провеждани с младежи от града;
– Разпространяване на информация сред училищата в България, относно изградения център и какво той предлага;
– Посрещане и помагане при изготвянето на дейностите на групите от ученици и номадите, дошли да се възползват от услугите на центъра;

Във 2-рата са:
1. Информационни срещи: ще бъдат организирани в училищата, като участие в тях ще мога да вземат всички ученици от 1-ви до 12-ти клас.
2. Обход на еко и вело пътеките: ежеседмичен обход по маршрутите с доброволците от сдружението и членове на Сдружение “Вело клуб” – Трявна. В тези обходи ще се включат и младежи от училищата с образователна цел. Понеже това няма да бъдат “затворени” мероприятия, в тях винаги ще могат да се включат и външни хора, като в това число и гости на града, защото ЕДС доброволците ще бъдат обучени от алпинисти и планински водачи какво могат да очакват по пътя (флора и фауна). Също така ще преминат и обучение по първа медицинска помощ от БЧК, за да се осигури безопасността на всички.
3. Работилници, организирани съвместно с ЦРСИ – гр. Трявна: участниците ще бъдат на възраст между 6 г. -16 г., като дейностите ще се извършват в мултисензорната стая, с която центърът разполага.
4. Работилници, организирани съвместно с ЦДГ “Калина” и ОДЗ “Светлина” – участниците ще бъдат деца между 4 г. – 7 г. възраст. Дейностите ще се извършват в съответното заведение в занималня, в която директорът разпореди в дадения ден.
5. Извънкласни дейности, организирани от сдружението за децата от училищата – възрастта на участниците ще бъде между 7 г. и 18 г. В зависимост от дейността, местата ще бъдат различни. В случай, че са извън училищата, в групата ще се включат и учители и/или родители, за да помагат в грижата за по-малките ученици. Някои от планираните до този момент дейности са: – – спортни ден за семейства, чиято цел е да покажем на родителите колко важно и забавно е да прекарват повече днисъс своите деца;
– “Търсене на съкровище“ в града, с цел опознаване историята и тайните на града. Инициативата е обвързана с институции като музеи, галерии, Община.
– Ежемесечно организиране на клуб “Аз дишам“, в който за децата ще бъдат организирани игри, в която ще се тестват техните знания на дадена тема, но също така и ще научават много интересни неща. Примерни теми: “Вселената“, “Кино и музика“, “Индианци“, “Загадки“. Темите ще са най-разнообразни, при необходимост децата ще бъдат маскирани подходящо. Игрите ще се провеждат на открито.

Пълна информация за проекта: Info pack for participants

Партньори на проекта са:

Ако имате повече въпроси относно проекта, можете да се свърже с нас посредствон формуляра ни за контакти или директно с изпращащите организации, като пишете или се обадите на координатора на проекта от дадената държава.

One Response to ““Да построим бъдещето заедно””