“SIYS”

Mеждународно обучение
“Social Inclusion Through Youth and Sport”

 

 

Дати:  05/09/2016 – 09/09/2016

Място на провеждане: Гимараеш, Португалия

Брой участници: 4

Възрастова граница: 18+

Метод на работа: дискусии, работни групи, практически занимания

Тема на проекта: социално включване посредством спорт

Държави-участнички: България, Португалия, Естония, Италия, Литва, Македония, Полша, Словакия, Испания

Изисквания за участие: Владеене на английски език, мотивация и интерес към темата на проекта

 

Личните впечатления на нашата група:
“Проектът по“Erasmus +”, „Социално включване посредством младежта и спорта” на посрещащата организация APOGESD- Associaзгo Portuguesa de Gestгo do Desporto, Португалия, проведен в Гимараеш, Португалия за периода 05.09.2016 – 09.09.2016 г. допринесе за обогатяването ни с опит в тренировъчния курс. Като представители от българската група на неправителствената организация „Промяната е в теб” гр. Трявна участвахме един лидер и трима участници. За няколко дни успяхме да доразвием и упражним, езика и уменията си (комуникационните, мениджърски, социални, организационни и др.), да обменим опит и информация за себе си и положението ни в държавите, да се запознаем и сприятелим с участниците от другите държави и да участваме активно в задълженията си към проекта.
Програмата на проекта бе изпълнена с множество задачи всекидневно от 09:30 ч. до 19:00 ч. и насочена главно към социалните дейности и включвания. Посредством обучителите проведохме дебати, интервюта, презентации, енърджайзери, игри, спортни дейности и т.н. С тяхна помощ предвид краткия престой от пет дни постигнахме максимална полезност и ефективност на предвидените задачи. Изпълниха си задълженията и ни ангажираха всекидневно за социалното включване чрез различни теми и ролеви игри, свързани със култура, миграция, опознаване на града, тийм билдинг, проблемите с бежанската вълна, неформалните обучения и семинари и провеждането на мултикултурна вечер със споделяне на традиционна храна и сближаване. Най- ефективният ден за нас беше третият, свързан със спортната дейност и активност, развиващ креативното мислене за създаване на нов вид спорт чрез социално включване и даващ поле за себеизява и екипна игра. Като съвет би било много ефективно и ефикасно да има повече такива дни за спорт предвид темата, на база другите дни, през които упражнявахме монотонно основно социална дейност, евентуално в следващите проекти, но предвид, че това е първи проект на организаторите и множеството задачи в краткия период, проявяваме разбиране и поставяме реална оценка на дейностите. Проектът ни обогати с опит в тази сфера на дейност, създаде полезни контакти и приятелства, успяхме да разгледаме града и да се запознаем с културните му и исторически ценности. Разбира се, накрая получихме сертификат Youthpass, “Erasmus +”, удостоверяващ участието ни и проведохме културната вечер с участниците и обучителите.

Станимир Чуков, Илонка Иванова, Ивана Филипова, Кристиян Янков.”

 

Обща информация за проекта:

Социалното включване е многомерен проблем и рекламирането му е сложен процес и трябва да бъде анализирани през няколко призми. Нашият проект се фокусира върху проблема на социалното изключване, както и необходимостта да се подобри поведението за социално включване на младежта посредством физическа / спортна дейност. Чрез обучението на младежки работници в интервенция за социално включване сред младите хора, е възможно да се действа превантивно за “болестта”, която след “заразяването” с нея, може да стане неизлечима. В този смисъл е необходимо обучение на младежки работници за социална интервенция за цялостно ниво, като превантивен фактор и резолюция на един от най-сериозните проблеми на сегашното общество: социалното изключване.
Потребностите, към които сме се насочили са оценка на социалното включване, оценка на физическите / спортните дейностите на младежите, оценяване на неформалната методология на образование, оценка на европейската идентичност, активното гражданство, междукултурния диалог и мултикултурализма.

Ние дефинираме като обща цел на проекта за овластяване на младежките работници в социалната и младежката интервенция за социално включване чрез спорт. В този смисъл, ние определяме като конкретни цели:

 • Насърчаване на информираността и знанията за социалното изключване и съответната роля на спорта и младежта;
 • Насърчаване развитието на стратегии за интервенция на младежта в борбата срещу социалното изключване чрез спорта и младежта;
 • Насърчаване на обучението за междукултурен диалог, активно гражданство и социално включване;
 • Насърчаване на неформалното образование като методология на обучение;
 • Насърчаване на работата на сдруженията в контекста на младежта, укрепване на международното измерение на тяхната дейност и да стимулира бъдещото сътрудничество и обмен на добри практики;
 • Насърчаване на създаването на пространства за споделяне и международно приятелство между младежките работници и организации;
 • Да се развие солидарност и да се насърчи толерантността сред младите хора, които да допринесат за
  социалното сближаване в Европейския съюз.

Организациите партньори на проекта:

 • “The Change is in You” Association – България
 • International Center For Development – България
 • Mittetulundusühing Youth Senate Tallinn – Естония
 • JUMP IN – Италия
 • Unique projects – Литва
 • Youth Senate Strumica – Македония
 • Stowarzyszenie Youth Human Impact – Полша
 • APOGESD – Португалия
 • A.D.E.L. – Словакия
 • Backslash – Испания

 

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в споделени стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, кабелна телевизия и минибар. Всяка стая разполага със самостоятелна баня с душ. За повече информация относно условията за настаняване, тук – https://www.priceline.com/stay/?refclickid=HOTELFPT&refid=PLGOOGLEHPARM&slingshot=27#/details/16987903/1