„Mindful Coaching in Youth Work“

„Mindful Coaching in Youth Work“

 

Поредното обучение приключи…едно от онези, които не искаш да приключва, просто защото e било твърде добро. Добро, заради истинските хора, които си срещнал и с които си имал възможността да общуваш; добро, заради уютната атмосфера, в която си бил настанен; добро, заради вечно пълния с полски изкушения стомах (не толкова добро, че сега трябва да сваляш някой и друг килограмец обаче); и не на последно място, добро, заради темата и новите практически умения, които си носиш обратно към къщи и нямаш търпение да изпробваш. “Mindful Coaching in Youth Work”, обучителен курс, организиран от сдружение “My Dreams Come True” в Нови Сонч, Полша, бе нещо, което, за съжаление, дори редовните участници в международни проекти нямат шанса да преживеят толкова често.

На първо място, това преживяване ни мотивира да се замислим по-сериозно и да поработим върху собствените си пропуски. Нека бъдем честни! Никой не е идеален и, за съжаление, повечето от нас знаем какви са основните ни грешки. Осъзнаваме, че трябва да поработим върху аспект от поведението си и често дори знаем какво е необходимо да направим по въпроса. Това, което правим, обаче, е…нищо! Младежки работници, учители, ментори и всякакви други практици…всички ние се опитваме да помогнем на някой друг, четем по темата, търсим и откриваме нови инструменти и решения, но в същото това време, оставяме себе си на заден план. За нас, най-важният елемент от това обучение бе, че то ни подтикна да поровим по-надълбоко в собствените си реалности и, без да използвам клишета умишлено, но… да променим себе си, за да сме способни да променим останалите. Все пак „Промяната е в Нас“!

В допълнение можем да кажем, че “Mindful Coaching in Youth Work” ни въоръжи с някои много полезни и практични инструменти, които да използваме в бъдещата си работа с младежи…и не само. По време на сесиите никой не се скъпеше да споделя личен опит и всички успяхме да изпробваме множество и различни техники, да разсъждаваме върху тях и да се опитаме да ги усъвършенстваме. Обещаваме, че скоро ще изпробваме някои от тях и ще споделим резултатите си с всички вас.

Безкрайни благодарности на Баша и Гоша, които направиха и невъзможното, за да ни накарат да се почувстваме презадоволени във всяко едно отношение; на Лилиан за знанията, с които ни затрупа и за сладкия ѝ ирландски акцент; на всички участници, които отвориха сърцата си и споделиха лични истории и проблеми! Надяваме се да се видим отново! Успех!

За едно преживяване, което наистина си струваше!

 

Марго и Стан.