Един слънчев летен ден

27.08.2016…13 деца, 2ма родители, 5ма доброволци, един усмихнат Слънчо, лек ветрец и много забавление. Разходка до Боженци, 4 чувала боклук и състезание за по-добро убежище. 🙂

 

Проектът се финансира с помощта на програма Еразъм + към Европейската комисия. Тази публикация отразява вижданията само и единствено на нейния автор. Комисията не носи отговорност за употребата на съдържащата се тук информация.