“Лято с деца”

Деца и деца.

През лятото, освен другите специално организирани събития, доброволците също играхме много езикови игри с децата и посещавахме децата от детска градина „Калина“, за които дори изградихме специален компостер и ги обучихме как да разделят боклука и да използват компостера. Направихме също и „дама“ от плочки и други елементи за декориране и забавление в двора на детската градина.

В повечето от случаите доброволците се разделяхме по двойки и се редувахме да се занимаваме с децата, като всяка двойка си избираше сама тема и занимания.

Не всички от доброволците бяха напълно ентусиазирани за работата си с деца, но имаше такива като Алесия, Матео, Дамян, Емелин които обожават всичко това и се стараеха много.

 

 

 

 

 

Автор: Доброволците към сдружение “Промяната е в Теб”

 

Проектът се финансира с помощта на програма Еразъм + към Европейската комисия. Тази публикация отразява вижданията само и единствено на нейния автор. Комисията не носи отговорност за употребата на съдържащата се тук информация.