“Възстановяване на забравената еко пътека”

След неколкократните си посещения на Боженци, Дамян (един от испанските доброволци) пое инициативата за почистване и възстановяване на една от двете еко пътеки от Трявна до Боженци. След като получи нашето разрешение и подкрепа с необходимите инструменти и си осигури перфектния помощник в лицето на Матео, той направи всичко възможно, за да превърне тази обрасла пътека в едно по-уютно място за вървене. В допълнение към останалите задачи, които Дамян вършеше без грешка, той пое и тази задача като негов личен проект и дори питаше за допълнително свободно време, за да я осъществи безпроблемно.

В рамките на три седмици, Дамян почти всеки ден ходеше до пътеката и почистваше малка част от нея от клонки и паднали дървета. Първият ден, той само си записа необходимите му инструменти и си изготви план за действие. В следващите дни той обикновено прекарваше повече време на пътека – по няколко часа. Заедно с Матео те поставиха нови знаци и маркировки, тъй като старите вече бяха едва забележими или липсващи и появата на други пътечки объркваши туристите.

Веднъж, тъкмо след като Дамян бе разчистил определена зона, сухо дърво падна и отново създаде пречка. Наложи се допълнителна работа в тази част.

Благодарение на Дамян и Матео, втората еко пътека до Боженци в момента е по-лесна за преминаване.

Автор: Доброволците към сдружение “Промяната е в Теб”

 

Проектът се финансира с помощта на програма Еразъм + към Европейската комисия. Тази публикация отразява вижданията само и единствено на нейния автор. Комисията не носи отговорност за употребата на съдържащата се тук информация.