“Предай нататък” – краят на една ера

Книгата на Алесия и Матео на Английски

Книгата на Алесия и Матео на Български

Книгата на Алесия и Матео на Италиански

 

Проектът се финансира с помощта на програма Еразъм + към Европейската комисия. Тази публикация отразява вижданията само и единствено на нейния автор. Комисията не носи отговорност за употребата на съдържащата се тук информация.