“Да поработим, за да работим 2”

“Да поработим, за да работим 2”

15-25. 11. 2019 г.
Трявна

 

В китното възрожденско градче Трявна, разположено в центъра на България, 32 младежи от 6 различни организации и държави ще се обединят заедно в името на една обща кауза – борбата с един от най-актуалните и болезнени проблеми в Европа през последните години – младежката безработица.

Проектът „Да поработим за да работим 2“ е проект по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани, Младежки обмен.

Основната цел на проекта е да предостави нови методи и знания на младежите, за да подобрят шансовете си за намиране на работа или сами да си създадат такава.

Подцели са:

– Повишаване на знанията им в сферата на кандидатстване за работа;
– Повишаване на набора им от инструменти, които да могат да ползват, за да: решат проблемите, пред които се изправят; оценят по-правилно себе си и своите личностни и професионални качества; развият правилно своите предприемачески идеи; успеят да намерят средствата, нужни им за реализирането на техните идеи;
– Повишаване на познанията им за програма “Еразъм+” и как могат да се възползват от нея в бъдещото си личностно и професионално развитие;
– Стимулиране на активното им гражданство;
– Събуждане на любопитството и желанието им за развиване на собствени социално- предприемачески идеи.

Проектът ще стимулира чувството за инициативност, изобретателност и предприемачество на младите хора чрез теоретичен поглед от експерти и участници. Сесиите ще се провеждат основно чрез методите на неформалното образование, активно участие от страна на участниците, работа в екип. Ролеви игри, симулации и дебати ще допринесат теорията да бъде приведена в практика, макар и в случая само чрез симулиране.

Целта на проекта е да представи информацията, която е нужна на младежите, за да започнат да се реализират и да правят информирани решения за бъдещото си развитие, както личностно, така и професионално. Стимулирайки ги да обособят най-често срещаните проблеми и предизвикателства, пред които техните връстници и те самите се изправят в търсенето на работа, в последствие ще бъде ключов фактор в борбата с младежката безработица. Партньорските организации, както и организаторите работят в тази сфера и през годините ни работа сме осъзнали едно важно нещо, което е общо за почти всички младежи – липсата на конкретна и точна информация за това как да кандидатстват за работа, как да преминат интервю за работа или какви инструменти да използват, за да съберат средствата, нужни им, за реализацията на техните идеи.

Поради липсата на тези умения, които водят до безработица, те загубват своята мотивация да преследват мечтите си. А това най-често води и до пасивното участие в развитието на активно гражданско общество. Ние смятаме, че всеки млад човек трябва да вземе в ръце собственото си бъдеще, а не да чака наготово и да се оплаква, и вярваме, че именно младежите, със своя личен пример, са хората, които могат да дадат тласък на едно по-активно гражданско общество от млади хора заинтересувани от случващите се покрай тях събития.

Дейностите, планирани за реализацията на проекта са основани на методите на неформалното образование. Различни работилници и игри ще помогнат на участниците да подобрят лидерските си умения, да повишат усещането си за самооценка и да бъдат по-толерантни. Игри за сплотяване на екипа и разчупване на леда ще спомогнат за създаването на силен отборен дух. На участниците ще бъде дадена възможност да предлагат инициативи и занимания и в случай на одобрение от oрганизаторите, да ръководят подобни дейности. Така ще стимулираме повече изобретателността и инициативността и ще осигурим по-висока активност на участниците по време на дейността, която ще включва още: ролеви игри, симулации, комуникационни игри, ежедневна оценка на работата, работа по групи, учебни визити, НПО базар и др.

Програма на проекта:

 

Документи свързани с проекта:

 1. Формуляр за кандидатстване
 2. Споразумение с участниците
 3. Съгласие за участие от родителите/настойниците.
 4. Споразумение с водача на групата
 5. Споразумение с доброволците
 6. Споразумение с партньорите
 7. Споразумение за партньорство с институциите
 8. Споразумение за съхранение и ползване на личните данни
 9. INFO PACK for the YE – Let`s work for work 2!
 10. “Правила и условия за участие в проект”, с които се съгласявате автоматично при подаване на документите си!
 11. “Политика за поверителност”.
 12. Have a valid ID/International passport.
 13. Possess valid European Health Card.

 

За да кандидатствате за проекта, попълнете документи 1, 2 и 3 (ако нямате навършени 18 г.) и ги изпратете на адрес: stanimir.chukov@gmail.com
На писма без съдържание и мотивация НЯМА да отговаряме!