Международна среща

От 10 до 14 март в гр. Кавала, Гърция се проведе третата международна среща по проект „Sport is Your Health, Sport is Your Life”.

Бенефициентите по проекта, AVIS Communale Giungano, както и партньорите от Гърция и България, Association of Paraplegics, Tetraplegics and physically disabled of Kavala и Сдружение „Промяната е в Теб“ успяха да сравнят постигнатите до този момент резултати на местно ниво и да разгледат материала, който да включат в книгата, с която проектът ще завърши.

AVIS, които са кръводарителска организация от Италия направиха много добра презентация на тема кръводаряване, ползите от него, как се случва и отговориха на всички въпроси по темата, които вълнуваха публиката. Енио Франча, директор на AVIS Communale Giungano поздрави партньорските организации и техните представители в Кавала.

Заключителната среща по проекта ще се проведе отново в Италия през месец юни на настоящата година.

Проектът “SPORT IS YOUR HEALTH, SPORT IS YOUR LIFE“ с реф. номер 590312-ЕPP-1- 2017-1- IT-SPO-SSCP е съфинанисиран по програма Еразъм + към Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на текста.