“ИМКА в подкрепа на тревненските доброволци”

Екипът на ИМКА Габрово в подкрепа на тревненските доброволци

 

По покана на сдружение „Промяната е в Теб“ и с подкрепата на Община Трявна, на 1-ви и
2-ри ноември екипът на ИМКА Габрово и МИКЦ Габрово организира обучение за местните
доброволци. Общо 22 деца и младежи на възраст 11 – 29 години се учиха как да работят в
екип, как да споделят и разработват идеите си и да организират инициативи. Част от
обучението, което се проведе на български и англйски език бяха и доброволците от Италия и
Унгария, които също споделяха мнението си.
Сериозно внимание бе обърнато на „доброволчеството“ и смисълът, който се крие зад тази
дума. Много от младежите в действителност бяха помагали в редица събития и дори не
припозанаваха опита си като доброволчески, но осъзнали го, признаха колко важни уроци са
получили в резултат.
Освен обучителната част, която се проведе в голямата зала на Общината, доброволците се
опознаха по-добре и в неформална обстановка по време на разходка из тревненските музеи,
на обща вечеря, последвана от вечер на игрите, организирана от Ефе и Джада.
Тревненските доброволци, които имаха възможносттта да обменят опит и с дългогодишни
габровски доброволци към ИМКА, споделиха готовността си да участват в повече бъдещи
инициативи и да вършат добро, защото така „помагат не само на другите, но и на себе си“.
И за да не ги обвини някой в празни приказки, те вече са замислили и „зимна работилница“,
която ще бъде отворена за всеки, желаещ да си сътвори красива картичка, играчка за елха или
друг вид украса. Работилницата ще се проведе на 5-ти декември в Деня на доброволеца.
Именно тогава доброволците ще изработят неща за благотворителен базар в подкрепа на
нашия съгражданин Илиан Панов. Това ще бъде третият благотворителен базар, който
сдружение „Промяната е в Теб“ организира в рамките на 6 месеца. Повече информация
очаквайте скоро.