“Да играеш на английски”

Да играеш на английски

За втора поредна година в рамките на един месец деца на възраст 8-13 години се забавляваха докато практикуваха английски език чрез игри. Целта на заниманията е да се стимулира мисленето в реална обстановка и да се тестват реакциите в екстремни условия, когато трябва да се реагира бързо.

Игрите се провеждат в двора на НГПИ, защото природата е основен фактор, който допринася за приятната обстановка и стимулиране на мисловния процес. Класната стая и домашните са само мит! Тишината също, но нима е интересно и забавно, когато в група от 15 деца всички мълчат?

Посредством специално подбрани игри в рамките на 40уч.ч. децата обогатиха своя речников запас по отношение на професии, храни, животни, действия и др. Научиха се да „чуват“ и разбират английска реч от хора от няколко националности.

За наше щастие, разбраха, че работата в екип може да бъде много по-отговорна и трудна в сравнение с индивидуалните задачи, но това ни помага да станем по-търпеливи, креативни и отворени към нови идеи.

Have a smiley summer, kids!

Проектът се финансира с помощта на програма Еразъм + към Европейската комисия. Тази публикация отразява вижданията само и единствено на нейния автор. Комисията не носи отговорност за употребата на съдържащата се тук информация.