“Тревненска седмица” бр. 4 от 08.02. 2017 г.

С изключителни благодарности към целия екип на вестник “Тревненска седмица”, който проявява интерес към нашата дейност.

“Тревненска седмица” бр. 4 от 08.02. 2017 г.

 

Проектът се финансира с помощта на програма Еразъм + към Европейската комисия. Тази публикация отразява вижданията само и единствено на нейния автор. Комисията не носи отговорност за употребата на съдържащата се тук информация.