“Да вдъхваш кураж по време на „Трявна Ултра“”

Да вдъхваш кураж по време на „Трявна Ултра“

15 юли е и третият ултра маратон в Трявна вече е започнал. Събитието привлича бегачи от цяла Европа, защото маршрутът е уникален, а природата – пленителна.

Най-дългата дистанция е 141км. Аз определено не мога да си представя как, но най-бързият състезател измина това разстояние за по-малко от 18ч. Разбира се, ако това се струва на бегачите твърде дълго и изтощително, те могат да тестват силите и издръжливостта си в по-кратки дистанции – на 76 и 23км. А за онези, които просто искат да усетят духа на събитието, организаторите са подготвили и 3-километров маршрут, на който се пускат много начинаещи бегачи, деца, семейства.

Ние станахме по средата на нощта, за да достигнем да мястото на срещата за всички доброволци. Все още се прозявахме, а другите вече изглеждаха като работливи мравчици. Задачата ни бе да помагаме на втората база при подготовката на храната и напитките на бегачите. Освен да бъдем бързи и внимателни, важно за нас бе да успеем да вдъхнем и кураж на тези смели хора.

Състезанието започна в 6ч, точно след изгрева, който е един от най-студените часове. Времето изобщо не беше на страната на състезателите – дъжд, влага и ниски температури могат да бъдат големи препятствия и да причинят дори и болки в коленете.

На базата всички бяха много мили и отзивчиви. Някои от доброволците също бяха бегачи. Атмосферата бе положителна и мислим, че успяхме да помогнем.

По наше мнение, това бе едно добре организирано събитие, което събра много ентусиазирани хора. Ако искате да научите повече, посетете и страницата на Трявна Ултра.

 

Адри, Аги, Норби

Проектът се финансира с помощта на програма Еразъм + към Европейската комисия. Тази публикация отразява вижданията само и единствено на нейния автор. Комисията не носи отговорност за употребата на съдържащата се тук информация.

 

The 15th of July, the 3rd Tryavna Ultra had begun.  That event attracts runners from all over Europe, because the route is very unique: the nature is scenic and there are incredible landmarks as well.

The biggest circle was 141 km. I cannot imagine how, but the fastest participant made it in less than 18 hours. If it’s too long, they had the chance to test their strength and perseverance in shorten distances like 76 km, 23 km. For those who just wanted to be part of the spirit, the organizers figured out a 3 km route. It was perfect for beginners, families with children.

We woke up in the middle of the night to reach the meeting point for the volunteers, the Kalina Hotel. We were still soоо sleepy but the others looked like hardworking ants. Our job was to help at the second checkpoint (23 km) to refresh. We needed to be fast and attentive, the most important things is that these runners need real attention and encouragement.

They started at 6 am, right after sunrise so it was really chilly, the colder hour. It had to be very difficult to manage with resources and mental energy, because the weather wasn’t worthy at all. Heavy rains, humidity and low temperature makes it really hard especially for the knees.

At the refreshment point the members of the stuff were kind and energetic; some of them were runners too. The atmosphere was good; we tried to keep the runners in good mood. I think it was a success.

According to our experience it’s a well organized event with enthusiastic people. If you are curious about anything else, want to know more, check their homepage:

http://tryavna-ultra.com

 

 

 

 

 

Author: Volunteers at “Change is in You”

The project is funded with the support of the Erasmus + program to the European Commission. This post reflects the views of and only to its author. The Commission is not responsible for the use of the information contained herein.