“Surviving skills as educational tools”

Разликата между живота и смъртта е разликата в уменията ни за оцеляване. В рамките на 10 дена, младежки работници от 12 различни страни ще се съберат в полите на магическата планина Родопи и ще усвоят основните техники за оцеляване в дивата природа като първа долекарска помощ, палене и готвене на огън, намиране на храна, питейна вода и добро място за изграждане на лагер и др. Идеята за този проект се зароди по време на проекта “Bushcrafts DNA”, 8-15 юни, в Бирмингам, Англия, като беше доусъвършенствана и изчистена в сътрудничество с Организацията на Българските Скаути и Съюза на Българските Спасители. Основната ни мотивация за реализиране на този проект е да покажем в нова светлина, като образователен инструмент, основните техники и умения за оцеляване в дивата природа и да предадем тази информацията на участващите организации, които от своя страна да могат да я ползват в работата си с деца, юноши и хора от всякаква възраст. Целта ни е да обвържем полезното с приятното, като по този начин да стимулиране дейностите на открито, по-здравословния начин на живот, грижата за природата и включването на хора в по-неравностойно положение. Това, което сме установили, като проблем, пред който много младежки организации се изправят е нуждата от дейности, които не изискват сериозни инвестиции за материали, зали и т.н., които да са образователно-поучителни, достъпни, относително лесни, в които да могат да се включват хора от всякаква възраст и да бъдат…. забавни. Друг основен проблем, който отркрихме през годните работа е, че много често хората в неравностойно положение, които изпитват икономически и географски затруднения не се включват в дадени дейности, защото или не разполагат със средства за материали, билети и т.н. или просто са от отдалечени места и достъпа им е ограничен. А благодарение на дейностите, включени в този проект, нито един от тези проблеми няма да е непреодолим.
На база тези критерии, през изминалите месеци разработвахме този проект, който е първата стъпка, но жизнено важна, полагаща основите на една по-сериозна работа през следващите години. Този проект ще наблегне на някой от първостепенните по важност нужди на организациите, но също така и ще отговори на няколко силно разрастващи се проблема в глобален мащаб – липсата на дейности на открито, активна грижа за здравословното ни състояние и грижа за природата. Този проект е първата стъпка от редица подобни проекти, които с помоща на програма Еразъм+ (КД1 “Младеж”, КД2 “Стратегически партньорства” и Спорт), ще бъдат реализирани през следващите години. Този проект ще положи основата, давайки на участниците най-общите и лесно усвоими умения и техники за оцеляване в горски условия с умерен климат, като следващите проекти ще надграждат над тези умения и ще навлизат по-детайлно в материята. Поради тази причина, този проект ще се реализира през лятото на 2017 г. в горите в близост до гр. Лъки, в Родопите и безопасността на участниците ще бъде съблюдавана от екип от професионалисти във всяка една област – Мирко Янев (гл. скаут на Организация на Българските Скаути), Асен Деянов (експерт първа долекарска помощ към министерство на отбраната), Костадин Грибачев (обучител на доброволни формирувания и старши спасител при ПБЗН), Владислав Шишков (специалист ориентиране), Румен Атев (специалист дървено-въжени конструкции), Светослав Казаков (комисар-доброволчество и хуманитарни мисии).
Мотото, което събира и сплотява в една обща цел 13-те организации е: “Това е първата стъпка от покоряването на върха!”.
И да, това е само първата стъпка…

Program – Surviving skills as educational tools

 

1. Предварително споразумение

2. Споразумение с участниците

3. Споразумение с институциите

4. Споразумение за обучителите

5. Споразумение за доброволеците

6. Крайна оценка от сдружението за всеки участник