“Stop the hate! Be mate!”

Международно Обучение
“Stop the hate! Be mate!”

 

Обучението “Stop the hate! Be mate!” се проведе в Полша между 21-29 октомври 2015 г. Проектът събера младежки работници и лидери от Полша, Гърция, Дания, Естония, Румъния, Турция, Италия, Португалия, Латвия и България. Курсът на обучение бе базиран на неформалните образователни методи. Развихме творческите уменията на участниците, критичното и аналитичното мислене, толерантността и самоосъзнаването посредством различни дейности.
Целта на проекта бе да оборудва младежките работници и лидери с умения и компетенции в разбирането на причините за омразната реч и да се запознаят с творчески инструменти за работа с младите хора в техните общности за преодоляване на този проблем.
Целите на обучението бяха както следва:
– Да се разбере концепцията на омразната реч и да се открият основните й причини;
– Да насърчи критично и творческо мислене на участниците;
– Да оборудва младежките работници с инструменти, за да се справят с омразната реч в техните общности;
– Да повиши осведомеността относно омразната реч в интернет и заплахите към правата на малцинствата чрез метода на кампанията;
– Да се създаде силна мрежа от младежки работници и да се насърчи прилагането на нови проекти на европейско равнище.