„Спортът е твоето здраве, спортът е твоят живот“

“Sport is Your Health, Sport is Your Life”

 

Както и заглавието добре говори, тук ще навлезем по-надълбоко в спортните дейности.
В партньорство с италианската кръводарителска организация „AVIS Comunale Giungano” и “Association of Paraplegics, Tetraplegics and Physically Disabled of Kavala” проектът цели да образова младите хора на тема спорт и здраве. Да, всеки знае, че спортът е фактор за добро здраве и развиване на качества като дисциплинираност и самоконтрол. В същото врече обаче различните видове спорт усъвършенстват множество други положителни качества у нас, за които някои дори не си и помислят. Ето, например, отборните спортове развиват социалните ни компетенции – правят ни по-комуникативни, учат ни да работим в екип, учат ни на толерантност, на приемане на различията. Те са средство, чрез което хора в неравностойно положение по-лесно могат да бъдат приобщени.
Паралелната работа с млади хора в България, Италия и Гърция ще покаже как работят различни методи в различните групи от младежи. 25 младежи и 5 доброволци ще бъдат включени в група, с която в рамките на една година ще работят специалисти. Няколко срещи на организаторите и работещите по проекта от трите страни през определен интервал от време, ще бъдат организирани с цел обмен на информация, сравняване на резултати.
Основни цели на проекта:
1) Разпространяване на повече информация на тема спорт и ползите от него, като част от ключовите компетенции на европейското гражданство, наблягайки на спорта като програма за стимулиране на здравословен начин на живот, превенция на болести и намаляване риска от сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет, подобряване на теглото и мускулно-скелетното състояние, положителен ефект върху емоционалното и умствено здраве и когнитивните способности.
2) Приемане на спорта като фактор за социално включване и равни възможности за хора в риск и осъзнаване необходимостта от ангажиране на повече доброволци в сферата на спорта и здравето. Развиване на следните компетенции: „да се научим да общуваме“, „да се научим да живеем заедно с други хора“, в частност, с хора, които намират трудности при интегрирането си в общността.
3) Развиване на когнитивните способности на участниците, чрез дейности, които повишават тяхната координация и възприемане понятията за време и пространство. Развиване на компетенции за справяне с проблеми, анализиране, оценка, разбиране на поведение, ситуации и събития. Повишаване комуникативните и социални умения.
4) Стимулиране активно участие в гражданското общество.
5) Благоприятстване адекватно поведение във връзка с превенция на здравето.
6) Стимулиране воденето на осъзнат и информиран начин на живот чрез уважение към природата.
7) Популяризиране мобилността на младежи и работата на доброволци.

Работилниците и отборните дейностите ще се осъществяват съвместно със семинари от експерти, които да обяснят за връзката между спорта, здравето и пълноценния начин на живот.
Ще бъдат проведени срещи с представители на властта, както и представители на гражданското общество.
Накрая ще бъде изготвена книга за чувствата и емоциите на всеки участник, така че той самият да може да свидетелства как се развиват гореспоменатити компетенции чрез предложената в проекта методология.

Проектът “SPORT IS YOUR HEALTH, SPORT IS YOUR LIFE“ с реф. номер 590312-ЕPP-1- 2017-1- IT-SPO-SSCP е съфинанисиран по програма Еразъм + към Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на текста.

One Response to “„Спортът е твоето здраве, спортът е твоят живот“”