„Спортът е твоето здраве, спортът е твоят живот“

ПОКАНА

за участие в проект

„Спортът е твоето здраве, спортът е твоят живот“

 

Сдружение „Промяната е в Теб“ кани всички младежи от гр. Трявна и гр. Плачковци на възраст 14 – 30 години да развият своите знания и умения по отношение на спорта и ползите от него във всеки аспект от живота им.

Проектът е с продължителност 18 месеца. Той ще се осъществява в гр. Трявна и в него ще бъдат включени 25 участника и 5 доброволци, които ще вземат участие в следните дейности:

  • Групови спортни занимания;
  • Интерактивни работилници за развиване на когнитивни, социални, комуникативни умения;
  • Лекции и обучения от социолози, здравни и спортни специалисти;
  • Виртуална мобилност и връзка с участници от страните партньори – Италия и Гърция;
  • Мобилност в Гърция и Италия и среща с партньорските екипи по проекта. (само за доброволци).

 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

1) Разпространяване на повече информация на тема спорт и ползите от него, като част от ключовите компетенции на европейското гражданство, наблягайки на спорта като програма за стимулиране на здравословен начин на живот, превенция на болести и намаляване риска от сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет, подобряване на теглото и мускулно-скелетното състояние, положителен ефект върху емоционалното и умствено здраве и когнитивните способности.

2) Приемане на спорта като фактор за социално включване и равни възможности за хора в риск и осъзнаване необходимостта от ангажиране на повече доброволци в сферата на спорта и здравето. Развиване на следните компетенции: „да се научим да общуваме“, „да се научим да живеем заедно с други хора“, в частност, с хора, които намират трудности при интегрирането си в общността.

3) Развиване на когнитивните способности на участниците, чрез дейности, които повишават тяхната координация и възприемане понятията за време и пространство. Развиване на компетенции за справяне с проблеми, анализиране, оценка, разбиране на поведение, ситуации и събития. Повишаване комуникативните и социални умения.

4) Стимулиране активно участие в гражданското общество.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

Всички кандидати за участници или доброволци следва да заявят желанието си на:

cya.tryavna@gmail.com  до 15.03.2018г.

След подбор по документи и проведено интервю, резултатите от селeкцията ще бъдат обявени на 25.03.2018г. на: www.cya.tryavna.eu

Предимство ще имат младежи в неравностойно положение и младежи, които не се занимават със спорт в настоящия момент.

 

За повече информация за проекта: http://cya.tryavna.eu/bg/sport-is-your-health-sport-is-your-life-3/

За контакти: cya.tryavna@gmail.com

Тел.: 0897961072 – Маргарита Симеонова (координатор на проекта)

Проектът „Sport is Your Health, Sport is Your Life“, реф. № 590312-ЕPP-1-2017-1-IT-SPO-SSCP е съфинансиран по програма „Еразъм +“ към Европейската комисия.