„За големите, силните и смелите“

Международно Обучение
„За големите, силните и смелите“

 

„За големите, силните и смелите“ е обучение за развитие на ровърската скаутска програма в България, организирано от Национална организация на скаутите в България. Целта на обучението бе да развие ровърската програма в България и привлече повече млади хора с интерес в тази секция за ровърски лидери. Практики от Дания, Норвегия, Литва и Франция бяха представени и сравнени. Проведоха се дискусии върху чуждестранните практики и колко от тях могат да бъдат адаптирани за българската реалност. Програмата на обучението бе изготвена от датски скаути, като основният фокус падаше върху развиването на активна ровърска секция в България, която да даде повече възможности на младите хора за усъвършенстване. Участниците бяха разделени на 4 отбора, всеки от които разработи и представи по един цялостен проект. Всички проекти са вълнуващи и абсолютно реалистични и силно се надяваме скоро те да бъдат осъществени!