„LET’S COOPERATE”

Mеждународен младежки обмен
„LET’S COOPERATE”

 

Дати:  23/07/2016 – 31/07/2016

Държава: Поронин, Полша

Брой участници: 4+1 (водач на групата)

Възрастова граница: 16 – 27 год. (водача на групата е без ограничение във възрастта)

Метод на работа: дискусии, работни групи, практически занимания

Тема на проекта: кариерно и бизнес ориентиране, личностно развитие, младежка безработица

Държави-участнички: България, Португалия, Румъния, Испания, Италия, Швеция, Полша

Изисквания за участие: Владеене на английски език (дори на ниво „Начинаещ“, но достатъчен за комуникация), мотивация и интерес към темата на проекта

 

Ето и личните впечатления на участниците:
” Let`s cooperate в Полша

Петима младежи, представители на Сдружение “Промяната е в Теб”, участваха в младежки обмен „Нека си сътрудничим” финансиран от Еразъм+.Проектът се състоя в Поронин, Полша между 23 и 31 юли и в него взеха участие и младежи от Испания, Румъния, Швеция, Италия, Португалия и Полша. Главните цели на проекта бяха развитие на умения на участниците за самопредставяне, сътрудничество в групи, определяне на ясни цели и постигането им чрез методи повишаващи качеството на техните дейности и постижения. Също така проектът им помогна да разширят техните хоризонти, да повишат техническите си умения, научи ги на толерантност и себеосъзнаване.
В началото участниците изпитваха страх от непознатото и неизвестното, който обаче на края на проекта беше напълно изместен от положителните емоции и нови приятелства.
Тийм-билдинг дейностите допринесоха за изграждане на приятна и ползотворна работна атмосфера и помогнаха на участниците много бързо да опознаят един друг и да се сработят.
Първият ден беше добре организиран и напълно посветен на игри свързани с имената на участниците и информация за самите тях. Подобни игри се организираха и в следващите дни от проекта, в началото на всяка сесия, за да подготвят участниците за сериозната работа.
Сътрудничеството в мултикултурни отбори позволи на младите участници да се запознаят с приликите и разликите в начина на живот в различните държави от една Европа – интересна и предизвикателна. По време на всяка сесия те имаха възможност да бъдат част от различен отбор и това им помогна да придобият по-голям опит, да научат много един от друг, както и да подобрят езиковите си умния. Не повече от шест човека участваха в един отбор, което даде възможност на всеки един от тях да вземе активно участие в обучителния процес.
За да изправят участниците пред действителните предизвикателства, които ги очакват в избора на образование и кариерно развитите, организаторите бяха разработили дейности като симулация на интервю за работа, създаване на кратка реч (elevator speech), стъпки за създаване на НПО, както и търсене на добри примери за фирми следващи план за КСО (Корпоративна и социална отговорност). Сесиите бяха добре организирани и полезни. Някои от тях се провеждаха навън, когато времето позволяваше.
Симулацията на интервю за работа беше от изключителен интерес за повечето от участниците, тъй като някои от тях все още не се бяха сблъсквали с това предизвикателство. Бяха дадени полезни съвети, които биха им помогнали в реални ситуации.
Създаването на кратка реч (Elevator speech) беше добра възможност за всеки един от тях да се научи как да използва времето си оптимално докато води бизнес разговор. Всеки имаше възможност индивидуално да участва, и същевременно да учи от останалите.
Сесиите за фирми следващи план за КСО, както и за създаването на НПО бяха доста практични и полезни. Работата в международни групи допринесе за споделяне на различен опит и следователно създаване на добри проекти.
Проектът определено помогна на участниците да развият много умения относно сътрудничеството. Също така ги провокира да открият у себе си различни таланти.
Срещата с хора от различни държави, размяната на идеи, споделянето на добри практики е една стъпка напред към по-добър живот.”

 

Обща информация за проекта:

С организирането на младежкия обмен искахме да помогнем на младите хора в конфронтацията им с реалните предизвикателства, които ги очакват в избора на бъдеща работа и кариерни пътеки. А конкретен аспект от нашата дейност бе да бъдат прекъснати бариерите, особено междуличностните, културни и езикови бариери. С комбинирането на семинари и теоретични знания с практически знания и познания за сътрудничество в мултикултурни отбори, помогнахме на младите хора да имат по-добър, по-свеж и по-уверен старт в бъдещия им професионален живот.
По време на нашия обмен помогнахме на младежите да направят първите си стъпки в развиването на своите природни таланти и предразположения, така че в бъдеще те ще бъдат успешни в професионален и личен живот. Създадохме  условия за опознаването на личните способности на всеки и предоставянето на инструменти, с които да си помогнат на самите тях, както и на хората около тях.
Нашите цели, задачи и методики бяха да предоставят на участващите организации в проекта и училищата, възможност за установяване на бъдещото сътрудничество на нови проекти и организиране на събития на подобни теми. Участниците в проекта бяха стимулирани към иновативно мислене, нестандартни и уникални методи за решаване на проблеми и имаха възможността да погледнат по един нов начин към ежедневните проблеми. Осигури се развитието на умения в самостоятелно представяне, сътрудничество в групи, определянето и постигането на техните цели, използването на методи, които да повишат качеството на техните постижения и качество на работа. С тематични блокове, дискусии и работни срещи, участниците научиха как да се представят много по-добре на интервютата за работа/стажове, да бъдат в състояние да използват вродените си таланти, самочувствието и вярата в собствените си умения и способности ще се повиши.
Методите, които се използваха бяха: влизане в ролята на работодател, който някой ден те ще бъдат; умения за подходяща самооценка на способностите и знанията им; разширяване на знанията и развиване на процеса на вземане на решения; ускоряване на скоростта на действие; определяне на целите и постигането им; повишаване качеството и ефективността на работа. Използването на комбинация от теоретични знания и практически такива, даде на участниците най-оптимални възможности за изучаване и усвояване на новата информация.

 

Настаняване:

Обменът се проведе в село Пронин. Това е в южната част на Полша, близо до границата на Словакия. Пронин е в района на Татрите, на много спокойно място, близо до природата, с богато разнообразие на животински и растителни видове.
Участниците бяха настанени в стаи с по 3 или 4 легла. Смесени националности, като разделение имаше на момичета и момчета в споделените стаи. Мястото бе оборудвано с пленарна зала, където да се провеждат всички дейности и столова, където да бъдат всички хранения.

Адрес:
Tatrzańska 99a street
34-520 Poronin
Интернет страница на хотела: http://austryjok.com
GPS координати: 49.327831, 20.037145

 

Профил на участниците:

Участниците трябваше да са на възраст 18-25, а ръководителите на екипи, без ограничение във възрастта. Те трябваше да се интересуват от собственото си развитие, темите за безработица, а също и междукултурното обучение.

 

Междукултурни вечери:

Всяка страна имаше възможността да представи своята култура, храна, напитки, музика, танци и традиции. Всяка държава подготви предварително презентация на страната си и я представи по начина, по които те прецениха ( интерактивни презентации, викторина, игри и други забавни и интересни неща).

 

Какво носихме със себе си:

  • Удобни дрехи за различни видове време: хладно, дъждовно или горещо. И обувки за разходка.
  • Лични вещи: шампоан, паста за зъби, лекарства, ако приемате някакви и т.н.
  • Кърпи за баня.
  • Джобни пари за личните си покупки.
  • Брошури и рекламни материали на изпращащата организация.
  • Храна, напитки, материали за представяне на страната ни.

 

Проектът бе съфинансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия. Материали, храна и настаняване бяха покрити на 100%, а транспорта- до 170 Евро на човек от Трявна до Пронин и обратно.