Публикации за проект ‘Младежки обмени’

“You can see great nature under the…”

27. 05 - 05. 06. 2016
Snina, Slovakia

„Krea(k)tiv”

9 - 18. 05, 2016
Tiszaladány, Hungary

“Културата е във въздуха”

14-23. 05. 2016
Педоулас, Кипър.

“A Network for your ‘NET-worth’!”

15.-20. 09. 2015 г.,
Никозия, Кипър.

“Shoot for the moon!”

28. 07.- 6. 08. 2015 г.,
Арджеш, Румъния.

VIII национална младежка среща.

27-29. 03. 2014 г.,
Горна Оряховица.