Публикации за проект ‘Предстоящи проекти’

Да помогнем на Пепи!

Да помогнем на Пепи!

„Use sound to watch around“

02-10. 03. 2017
Novi Sad, Serbia

„Surviving skills as educational tools“

07-17. 08. 2017
Лъки, България

„Story-down walls!“

18 - 25. 11. 2016
Клуж-Напока, Румъния

„I, Leader“

01. - 06. 12. 2016
Alhama de Granada, Spain

„Еmpowerment for employment“

14 - 21. 11. 2016
Висла, Полша

„Build a new generation“

12 months EVS
Veszprem, Hungary