Публикации за проект ‘Предстоящи проекти’

“Surviving skills as educational tools”

07-17. 08. 2017
Лъки, България

“Story-down walls!”

18 - 25. 11. 2016
Клуж-Напока, Румъния

“I, Leader”

01. - 06. 12. 2016
Alhama de Granada, Spain

“Еmpowerment for employment”

14 - 21. 11. 2016
Висла, Полша

“Build a new generation”

12 months EVS
Veszprem, Hungary