„Аз и Европа“

                На 05.06 в гр. Трявна започна едноседмичен детски лагер за ученици в 4ти клас. Лагерът се казва „Аз и Европа“ и цели по забавен и неформален начин да запознае учениците с европейските държави и типични техни особености, както и с европейските институции и правата на детето. Заниманията се провеждат в парка зад читалището от 9.30 до 11.30ч.

                През първия ден децата преговориха европейските държави, които познават, обсъдиха държавите-членки в Европейския съюз и предимството, което те имат като обединена общност. Накрая се състезаваха да покажат знания за традиции, столици, култура и др.

                За да завърши първия ден още по-усмихнато, всеки участник получи като подарък раничка с книжки и карта на Европа.

                Инициативата се осъществява благодарение на партньорството и финансовата подкрепа на Европейски информационен център Европа директно – Габрово, Община Трявна и сдружение „Промяната е в Теб“, чрез проект „Да построим бъдещето заедно“, реф. № 2015-3-BG01-KA105-022833.