“Да поработим, за да работим”

“Да поработим, за да работим”

15-23. 11. 2017 г.
Трявна

 

В китното възрожденско градче Трявна, разположено в центъра на България, 25 младежи от 5 различни организации и държави ще се обединят заедно в името на една обща кауза – борбата с един от най-актуалните и болезнени проблеми в Европа през последните години – младежката безработица.
Целта на този проект е да представи информацията, която е нужна на младежите, за да започнат да се реализират и да правят информирани решения за бъдещото си развитие, както личностно, така и професионално. Стимулирайки ги да обособят най-често срещаните проблеми и предизвикателства, пред които техните връстници и те самите се изправят в търсенето на работа, в последствие ще бъде ключов фактор в борбата с младежката безработица. Партньорските организации, както и организаторите работят в тази сфера и през годините ни работа сме осъзнали едно важно нещо, което е общо за почти всички младежи – липсата на конкретна и точна информация за това как да кандидатстват за работа, как да преминат интервю за работа или какви инструменти да използват, за да съберат средствата, нужни им, за реализацията на техните идеи.
Поради липсата на тези умения, които водят до безработица, те загубват своята мотивация да преследват мечтите си. А това най-често води и до пасивното участие в развитието на активно гражданско общество. Ние смятаме, че всеки млад човек трябва да вземе в ръце собственото си бъдеще, а не да чака наготово и да се оплаква, и вярваме, че именно младежите, със своя личен пример, са хората, които могат да дадат тласък на едно по-активно гражданско общество от млади хора заинтересувани от случващите се покрай тях събития.

Основни цели на проекта са:
– Повишаване на знанията им в сферата на кандидатстване за работа;
– Повишаване на набора им от инструменти, които да могат да ползват, за да: решат проблемите, пред които се изправят; оценят по-правилно себе си и своите личностни и професионални качества; развият правилно своите предприемачески идеи; успеят да намерят средствата, нужни им за реализирането на техните идеи;
– Повишаване на познанията им за програма “Еразъм+” и как могат да се възползват от нея в бъдещото си личностно и професионално развитие;
– Стимулиране на активното им гражданство;
– Събуждане на любопитството и желанието им за развиване на собствени социално-предприемачески идеи.
В рамките на 7 работни дни участниците ще споделят мнения и идеи върху безработицата и намирането на работа и ще бъдат включени в множество различни дейности. Сред темите, които ще бъдат засегнати са:
• Как да напишем добра индивидуална автобиография.
• Мотивиращите елементи в нашето мотивационно писмо.
• Облекло и поведение по време на интервю.
• Тайните на вербалната и невербалната комуникация.
• Помощ от кариерни центрове.
• Доброволчеството – пряк път към пазара на труда.
• Youthpass.
• Европас CV.
• Indiegogo.
• Canvas бизнес модел и SWOT анализ.

Проектът ще стимулира чувството за инициативност, изобретателност и предприемачество на младите хора чрез теоретичен поглед от експерти и участници. Сесиите ще се провеждат основно чрез методите на неформалното образование, активно участие от страна на участниците, работа в екип. Ролеви игри, симулации и дебати ще допринесат теорията да бъде приведена в практика, макар и в случая само чрез симулиране.

Програма на проекта:

 

 

 

 

 

Документи свързани с проекта:

  1. Споразумение с партньорите
  2. Споразумение за партньорство с институциите
  3. Споразумение с участниците
  4. Споразумение с водача на групата
  5. Споразумение с доброволците
  6. Съгласие за участие от родителите/настойниците.
  7. Крайна оценка от сдружението за всеки участник 
  8. INFO PACK for the YE – Let`s work for work!

 

За да кандидатствате за проекта, изпратете на stanimir.chukov@gmail.com попълнен ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ , заедно със споразумение за участие.

 

На писма без съдържание и мотивация НЯМА да отговаряме!