„Kaleidoscope of cultures”

Mеждународен младежки обмен
„Kaleidoscope of cultures”

 

Дати:  13/09/2016 – 22/09/2016

Държава: Tiszaladány, Унгария

Брой участници: 8+1 (водач на групата)

Възрастова граница: 16 – 25 год. (водача на групата е без ограничение във възрастта)

Метод на работа: дискусии, работни групи, практически занимания

Тема на проекта: култура, традиции, обичаи, изобретателност

Държави-участнички: България, Румъния, Македония и Унгария

Изисквания за участие: Владеене на английски език (дори на ниво „Начинаещ“, но достатъчен за комуникация), мотивация и интерес към темата на проекта

 

Ето и какво споделиха участниците за проекта:

Културен калейдоскоп
В проекта взеха участие младежи от четири държави – Македония, България, Унгария и Румъния. Те прекараха девет дни заедно споделяйки информация за културата, фолклорът, традициите и кухнята в техните страни. Получиха добър шанс да придобият опит и да се заредят с положителни емоции.

Еразъм – презентация
Първата част от проекта беше презентация за Еразъм+. Всеки участник научи много нови неща за това какво се крие в същността на програмата и какво предлага тя, като същевременно изразиха своето собствено мнение.

За доброволците
Някои от участниците, които имаха опит като доброволци и участници в EVS споделиха преживяванията си. Споделиха защо са избрали да станат доброволци, какво са правили, как са се чувствали и какво са научили.

„Какво означава културата за теб?”
Следващата стъпка беше дискусия за културата и всеки участник сподели собственото си мнение и впечатления относно връзката между културата и нацията, както и значението на фолклора като отличителна черта за всеки народ.

Работилница за изкуство
Работилницата за изкуство беше времето, когато участниците показваха техните умения и научаваха нови неща. Учеха се как да създават изкуство, как да бъдат креативни, когато създават нещо ново. Всеки се забавляваше и показваше изобретателност.

Културен калейдоскоп – Презентация за страните
Участниците от всяка държава изработиха презентации за тяхната култура, традиции, фолклор, история, като и най-важните факти и отличителни черти на своя народ.

Междукултурна вечер
Участниците представиха културата на страните, в които живеят, създавайки презентации с видео, символи на страните, национален фолклор и облекло. Представиха подробности за традиционната кухня като накрая те предложиха на останалите да опитат от храната и напитките.

Работа в екип
Работата в екип е едно от най-важните неща, които човек може да научи на такива проекти. Също доверието като успешен начин за сътрудничество, приемане и уважаване на чуждото мнение.”

 

Обща информация за проекта:

„Kaleidoscope of cultures” беше младежки обмен, отразяващ културната пъстрота, която бе осъществена със съдействието на неправителствени организации от 4 страни – Унгария, Румъния, Македония и България. Идеята на проекта дойде по инициатива на мнозинството от младежите в неравностойно положение от унгарската организация. Програма е резултат от работата на експертите, занимаващи се с младите хора от участващите организации.
Проектът се основаваше на реалните нужди на младите хора, които биха искали да се запознаят с културата и традициите на други страни, като по този начин да излязат от рамката на тяхното общество и да разширят мирогледа си.
Участниците в проекта бяха млади хора, които по стечение на обстоятелствата нямат достъп до различни услуги (образователни, културни и т.н.), които големият град предоставя.
Целите на проекта бяха следните:
1. Посредством неформални образователни методи да бъдат разкрити различни умения у младите хора, които ще помогнат за развитието на техния талант, откриване пъстротата от култури и др.
2. Насърчаване на социалните дейности и включването в тях на младите хора.
3. Популяризиране на доброволчеството и социална отговорност, в подкрепа на инициативите, идващи от младежта.
3. Укрепване на общността роли, в подкрепа на образуването на малки общности и неформални групи.

Проектът бе планиран да бъде 9 дни и неговата тема е представянето на националните и местните култури на всяка държава, подобряване на културната пъстротата, опознаване на прилики и разлики между културите. Представянето на културата на участниците от всяка държава се осъществи с помощта на танци, музика, театър, презентации, визуално изкуство, легенди, традиции и др.  Резултатът от проекта бе представяне пред местната общност традициите и обичаите на участващите страни. Това се случи посреддством презентация, която се проведе за жители в града домакин на проекта. Представители на местните и регионалните медии взеха участие в събитието. Резултатите са публикувани във вестници, радио, телевизия, интернет страници и портали.

 

Организациите партньори на проекта:

  • “The Change is in You” Association – България;
  • Asociatia De Tinerete Plantogether – Румъния;
  • Zdruzenie na mladi KREAKTIV Skopje – Македония;
  • HEURÉKA Egyesület – Унгария.

 

Настаняване:

Сградата на младежкия център, в който бяха настанени участниците, принадлежи на църквата. Тя е специално направена за летни лагери. Има футболно игрище не толкова далеч от нея, което може да се използва. Настаняването бе в центъра на Tiszaladány, така че всичко (магазини, заведения и т.н.) е в рамките на няколко минути пеша. Всеки участник трябваше да си носи кърпа за баня и принадлежности за баня. Информация за мястото, където бяха настанени участниците – http://refitabor.hu/?page_id=16

 

Храна:

Беше осигурена закуска обед и вечеря, включително и 2 кафе паузи по време на сесиите.

 

Транспортни разходи:

Организаторите изпратиха автобус, който транспора участниците от България до мястото на проекта и след края му ги върна обратно. Участниците не заплатиха нищо за транспорта – всички разноски, бяха за сметка на сдружението.

 

Проектът е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Материали, храна и настаняване се покриват на 100%, а транспорта – според правилата на програмата от Трявна до мястото, където се реализира проекта и обратно.