Покана за участници в проект “Network”

ДО ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ 13 – 18 ГОДИНИ

ДО ВСИЧКИ НА ВЪЗРАСТ 25 + ГОДИНИ

 

ПОКАНА

За участници по проект „Network”,

реф. № 590353-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SSCP,
съфинансиран по програма Еразъм + Спорт 2017

 

Вело клуб Трявна

КАНИ

Младежи на възраст 13 – 18 години и възрастни над 25 години да вземат участие в конкурса за включване в дейностите по проект „Network”.

ПРОЕКТ „NETWORK”

Проектът „Network!“ е насочен към деца и ученици, като цели да стимулира у тях процеса на комуникация и взаимодействие, които от своя страна да доведат до тяхното социално и междукултурно включване. Проектът е изграден по начин, по който да привлича и включва повече младежи – мигранти или такива в неравностойно положение, които по една или друга причина нямат възможност да практикуват спорт. Освен това, чрез дейностите ще бъдат обсъдени теми като нетолерантност, агресия в спорта, употреба на допинг.

Както името на проекта насочва, Network! се стреми да обедини спортни асоциации, местни институции, училища в името на интеграцията чрез спорт. Настоящият проект е само първата стъпка към сътрудничество в името на тази кауза. В допълнение, на преден план за обществото ще излезе също така и темата за доброволчеството и необходимостта от него.

ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ

За участие в проекта ще бъдат избрани 20 младежи на възраст 13 – 18 години и 20 възрастни на възраст над 25 години. През периода юли – ноември 2018 година в гр. Трявна ежеседмично с тях ще работят специалисти (спортисти, социолози, преподаватели, доброволци). Чрез организираните дейности, участниците ще имат възможност да развият перцептивните, социалните и комуникативните си умения; ще станат по-толерантни, ще се научат да приемат останалите; ще разберат как да се грижат за собственото си здраве.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване – изтегли от тук

 

Формулярите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени не по-късно от 13.05.2018г. по електронна поща на следния адрес: velo.club.tryavna@gmail.com

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ

Изборът на участници ще се проведе чрез методология, която се споделя от всички партньори по проекта. От 15 до 19 май ще бъдат проведени интервюта с кандидатите за участие.

Предимство ще получат следните кандидати:

  • Млади хора, които до момента не са се занимавали активно със спорт;
  • Участници в неравностойно положение.

 

На 22.05.2018г списъкът с участници ще бъде публикуван на фейсбук страницата на Вело Клуб Трявна, на електронната страница на сдружение „Промяната е в Теб“ и на страницата на Община Трявна.

 

ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация:

Email:  velo.club.tryavna@gmail.com

Телефонен номер: 0897961072

Facebook: Вело Клуб Трявна

Сайт на проекта: https://www.facebook.com/Anspi-Avellino-Erasmus-208885956351686/