“Green advocacy”

Обучение
“Green advocacy”

 

Обучението се състоя на 17-18.04.2015 г. в гр. Габрово и целеше да представи пред млади и активни граждани опита на природозащитното движение от публични кампании по казуси за опазване на природата (Странджа, Иракли и други), включително да сподели синтезирани практически знания за законовите процедури за гражданско участие и контрол според правните норми в България. Основните теми на обучението са синтезирани в наръчника по зелено застъпничество, разработен от АПБ.

Обучението беше част от проекта „За по-ефективна гражданска защита на природата: Обучения за зеленозастъпничество, който АПБ изпълни с финансиране от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП за 2009 – 2014 г.