VIII национална младежка среща.

VIII национална младежка среща.

 

Темата на срещата беше „Насърчаване участието на младите хора в демократичния живот на Европа“. Проведе се в гр. Горна Оряховица от 27-ми до 29-ти март 2015 г.

Сдружение „Горнооряховски младежки парламент” съвместно с Община Горна Оряховица организира осмата националната младежка среща. В три дни участниците имаха възможност да споделят и черпят опит не само от домакините, но и от поканените представители на водещи партньори:

Център за развитие на човешките ресурси, която e Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020;

Асоциация „Родители”;

Представителството на евродепутата Мария Габриел;

Фондация 42.

В този контекст, специално внимание беше обърнато на новата програма Еразъм + и възможностите, която тя предоставя за участието на младежките организации в различни мрежи с цел подпомагане участието им в проекти, като по този начин се дава възможност на младите хора да се държат като активни и информирани граждани.

Дискутирахме участието на младежите в решаването на проблеми в обществото и за обогатяването на опита в областта на младежките дейности, подпомагащи младежкото общуване и сътрудничество за иновации и добри практики в младежката работа.

Ключов фактор в този процес са именно младите хора, които са отворени към света, имат критично, изобретателно мислене и са носители на нов манталитет. Срещата беше поредната стъпка за продължаване на започнатия диалог между младежта, местната и централната власт за ролята и мястото на младото поколение в градежа на просперираща България в рамките на обединена Европа.

Участниците обсъдиха конкретни действия свързани с възможностите, които са им предоставени от ЕС за развитие и бяха приканени да дадат своите идеи как тя да бъде по-ефективна, в кои приоритетни области според тях трябва да бъде насочена. Европейската година на развитие 2015 ще бъде възможност за повишаване на осведомеността, така че европейските граждани да знаят, че всяко евро, използвано за развитие, е в интерес както на хората в най-бедните страни по света, така и за самите тях.