Обучение за набиране на средства

Обучение за набиране на средства

Българският център за нестопанско право, съвместно с Фондация ПАЦЕП организира двудневно обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители, предназначено за организации, работещи в социалната сфера.

Обучението имаше за цел да помогне на участниците да получат полезни знания и практически умения за набиране на средства от дарители. Обучители бяха г-н Ян Крупа и г-жа Яна Ледвинова, експерти на Чешкия център за набиране на средства (Czech Fundraising Center, www.fundraising.cz).
Обучението се проведе на 1 и 2 декември 2014 г. в София, Парк-хотел Витоша. Обучението не включваше писане на проекти или попълване на формуляри за кандидатстване по европейски или други програми.
Основни теми, които бяха представени, са:
•Мотивация на дарителите;
•Отношения и работа с дарители;
•Техники и методи за набиране на средства;
•Планиране на набирането на средства.
Беше предоставена възможност за дискусия и за обсъждане на специфични въпроси, поставени от участниците преди и по време на обучението.
В обучението взеха участие следните организации:
 1. Фондация „Национален алианс за работа с доброволци”.
 2. Фондация „Пристис“.
 3. Сдружение “Първи юни”.
 4. Дневен център “Ривиера”.
 5. Сдружение “Родители за Варна”.
 6. Сдружение “Общество за Единство”.
 7. Сдружение “Човеколюбие”.
 8. Сдружение “Промяната е в Теб”.
 9. Сдружение “Хроника срещу рака”.
 10. Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“.
 11. Български Червен кръст.
 12. Фондация „Идея в действие”.
 13. Фондация за децата в риск по света.
 14. Фондация за Социална Промяна и Включване.
 15. Българска хранителна банка.
 16. Фондация “Мечти в действие”.
 17. Департамент за правна култура.
 18. CONCORDIA Bulgaria.
 19. Асоциация „Национална пациентска организация”.
 20. Фондация „Де Пасарел България“.
 21. Фондация „Светлина за живот”.
 22. Сдружение “Евро партньори”.
 23. Фондация “Заслушай се!”.
 24. Младежка организация към “Съюза на глухите”.
 25. Фондация „Но Студио“.
 26. Фондация „Природа и здраве за България“.