“Fundraisers in Action”

Международно Обучение
“Fundraisers in Action”

 

“Fundraisers in Action” беше проект е проект по програма Еразъм +, мобилността на младите хора и младежките работници.
Мобилността включи 12 организации от 12 страни на програмата, включително 2 организации от Румъния (без кандидатстващата организация).

Целите на проекта бяха:

  • Увеличаване на участието на 24 стажанти на възраст между 20 г. и 30 г. в дейности, които имат за цел да определят конкретните нужди на съфинансиране на проекти по Еразъм + и допълнителни източници на финансиране в продължение на 8 дни;
  • Повишаване информираността на 24 стажанти за определянето и привличането на пари за финансиране на проекти;
  • Придобиване на умения, работещи за 24 стажанти, които да идентифицират и да изберат като решения за използване върху бъдещите спонсори / заинтересованите страни;

Партньорски държави: България, Италия, Малта, Португалия, Словакия, Испания, Хърватия, Турция, Чехия, Литва.