“European Youth on the Move”

European Youth on the Move

Проектът European Youth on the Move се осъществява в партньорство със сдружение „Youth Human Impact“ от Полша. Главната ни цел чрез този проект е да научим повече младежи на възраст 16-25 години как да организират събития и инициативи.
Младите хора в днешни дни са много идейни, мислят разчупено и виждат света по интересен начин. Ние желаем да осигурим свобода за тяхната креативността като им дадем начален тласък чрез обучения, в които те ще научат кои са основните елементи при организиране на събития; как да търсят финансиране за своите идеи (в това число и чрез самата програма Еразъм +, която дава възможност на групи от младежи да кандидатстват за подкрепа); как да бъдат по-организирани и дисциплинирани; как да работят с голям брой хора и да съумяват да се съобразяват с нуждите на всички.
По проекта ще бъдат организирани 35 обучения за училища, клубове, младежки формации или просто групи от младежи, които биха желали да разберат повече по темата. След проведените обучения, младежите със сходни интереси ще имат възможността да сформират отбори с цел да докажат, че могат да осъществят своя собствена инициатива. Дейността на отборите и техният прогрес ще бъдат регистрирани в електронна платформа, където ще бъдат осигурени и допълнителни онлайн уроци.
Темите, по които могат да работят младежите са неограничени. Отборите сами ще трябва да определят финансовата и материалната подкрепа, от която се нуждаят, и да намерят източник за финансиране. Силно приветстваме обаче и идеи, за които не е необходимо голямо финансиране. Ще се радваме да докажем на общността, че за реализирането на добри дела не са необходими много средства.
Награда за 10те най-добре представили се отбори от България ще бъде участие в гала панаир във Варшава през есента. Там те ще представят постигнатите резултати. Освен това, ще се запознаят и с 10те най-добри отбора от Полша и ще обменят опит и преживявания.

Проектът “European Youth on the Move“ с реф. номер 2017-1-PL1-KA205-037648 е съфинанисиран по програма Еразъм + към Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на текста.