“Branding for Youth Work&Organisations”

Международно Обучение
„Branding for Youth Work & Organisations“

 

Темите върху, които проекта се фокусира бяха:
• Разработване на прозрачни и устойчиви процедури за управление на НПО;
• Управление на работата с доброволци & Мотивация;
• Организационно брандиране;
• Как да се насърчи младежката работа извън НПО средата и как да се популяризират ползите и важността на работата с младите хора в общността;
• Проучване на начините за това как сертификата, които удостоверява придобития опит от неформалното учене (Youthpass) може да се насърчава във всяка една от страните-партньори.

Партньорски държави: България, Кипър, Македония, Полша, Румъния, Турция, Литва.