“Advance Training on Quality”

Международно обучение
“Advance Training on Quality”

 

Целта: Да подкрепи младежките работници / лидери с опит в организирането на младежки обмени, като повиши на качеството на бъдещите им проекти, организирани в рамките на програма ERASMUS.

ATOQ предостави на участниците възможност:
1. Да се замислят върху предишния си опит в международни младежки обмени и въздействието върху младите хора, организации и общността;
2. Да повишат разбирането на различните аспекти на качеството на младежкия обмен като: активно участие на младите хора, съвместно с партньорите, междукултурното учене, влияние и разпространение на резултатите; програма за проектиране и т.н.
3. Да разберат как опитът им от неформалното образование може да подкрепи развитието на младежите, участващи в младежки обмени;
4. Подобряване на своите умения за управление на проекти (знания, умения и нагласи) с цел по-добра организация на различните фази на младежките обмени.

Държави партньори на проекта: България, Финландия, Холандия, Македония, Полша, Румъния, Турция, Литва, Естония, Португалия, Франция, Унгария, Босна и Херцеговина, Белгия, Италия, Испания, Шотландия.