“A Network for your ‘NET-worth’!”

Международен Младежки Обмен
“A Network for your ‘NET-worth’!”

 

Младежките работници oт неправителствени организации, които в момента работят в сферата на предприемачеството, трябва постоянно да са в крак с динамична среда на обучението по предприемачество. Имайки предвид това, мрежовото обучение цели събирането на организациите, които се специализират върху предприемачеството заедно, като ги фокусира да работят по конкретни цели. По-конкретно, целите на проекта съдържат:

– Споделяне на неформални методи на обучение, които мотивират и следователно ангажират младите хора с предприемачески дейности.

– Споделяне на специални техники, които дават възможност на младите хора, които произлизат от така наречените “маргинализирани райони”, като например мигранти и хора с увреждания, за да вземат предприемачески действия.

– Развитие на сътрудничества и партньорства, способни да изготвят проект по KД1 и KД2 на програма Еразъм+.

“А. Н. НЕТ” обучението ще се проведе в Никозия, Кипър от Сдружение “Гражданите в Сила” от 15/09/2015 до 20/09/2015 в сътрудничество с партньорски организации от Италия, Литва, Румъния, Естония, Испания, Чехия, Латвия, България и Словакия.