„Да пътувам повече – да знам повече“

По случай Европейска седмица на младежта и Деня на Европа (09 май), сдружение „Промяната е в Теб“ организира официална презентация на програма “Еразъм +”, дейността и целите на сдружението и положителните резултати, постигнати през 2016 година по проекти “Предай нататък” (2015-2-BG01-KA105-014424) и “Да построим бъдещето заедно” (реф. №: 2015-3-BG01-KA105-022833). Срещата се проведе с подкрепата на Община Трявна, а събитието имаше две основни цели. Първо, да запознае обществеността с дейностите по проектите и ефекта от работата на доброволците с младите хора и децата. Второ, да информира не просто младежите, за които постоянно се организират информационни кампании, но по-скоро техните родители за възможностите, които програма “Еразъм +” и сдружение „Промяната е в Теб“ предоставят. Отправени бяха покани за участие във вече одобрени партньорски проекти в Полша, Естония, Литва, Латвия, Португалия и Франция. Специално внимание се обърна на новата програма Европейски корпус за солидарност и на вече познатата за тревненци Европейска доброволческа служба като новите доброволци към сдружението, Адриен, Агнес и Норберт също представиха себе си накратко.

                В допълнение към това представители, на партньорски организации от града споделиха повече за работата си със сдружението и за бъдещите си общи планове. Сдружението представи плана си за дейности за лятото и накрая даде възможност на присъстващите да споделят своите желания за дейности и инициативи, които да се случват.

                На всички присъстващи бяха разданени информационни брошури, осигурени от ЦРЧР, както и такива, изработени от самите доброволци.

                Вестник „Тревненска седмица“ също отрази събитието в бр.19/24.05.2017г.