“Еmpowerment for employment”

Международна среща за създаване на партньорства
“Еmpowerment for employment”

 

 

Дати:  14/11/2016 – 21/11/2016

Място на провеждане: Висла, Полша

Брой участници: 2

Възраст на участниците: 18+ г.

Метод на работа: дискусии, работни групи, практически занимания

Тема на проекта: младежка безработица

Държави-участнички: България, Полша, Румъния, Англия, Словакия, Турция, Италия, Чехия, Македония, Литва, Гърция, Холандия

Изисквания за участие: Владеене на добро ниво на английски език, предишен опит в сферата или настоящ такъв и интерес към темата.

 

Обща информация за проекта:

Целта на проекта е насочена към обединяването на заинтересованите страни, с цел изграждането на партньорска мрежа и работата по съвместни бъдещи проекти в сферата на младежката безработица. Ние искаме да постигнем това с помощта на:
– 27 младежки работници и координатори на проекти от цяла Европа, с помощта на които да се разбере краткосрочните и дългосрочните последици от младежката безработица;
– Обмен на добри практики в областта на младежта, стимулиране и подкрепа на развитието на умения за заетост чрез участие в младежки проекти;
– Повишаване на капацитета им за подготовка и изпълнение на високо качествени и устойчиви младежки проекти с дългосрочно въздействие на местно и международно ниво;
– Улесняване на връзките между партньорските организации и развитие на стратегии за бъдещи съвместни проекти, насочени към безработни младежи;
– Насърчаване използването на местните и международни фондове (например Еразъм +) в подкрепа на развитието на младите  хората и борбата с последиците от младежката безработица;
– Разработване на идеи и стратегии за бъдещи съвместни проекти, които да се извършат от партньорите в мрежата.

 

Организациите партньори на проекта:

 • „The Change is in You” Association – България;
 • Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Podlaski – Полша;
 • Asociatia Tinerilor Activi Civic – Румъния;
 • Future in Progress – Румъния;
 • Consilium Development and Training – Англия;
 • The 4Cs-Climate Change Community Champions – Англия;
 • Slovak Youth of Traveling, Education and Volunteering – Словакия;
 • FuturEurope Youth – Турция;
 • Jump in Associazione Culturale – Италия;
 • Associazione INNOVAMENTIS – Италия;
 • European Youth Centre Břeclav – Чехия;
 • PREDA Plus – Македония;
 • Center for Training and Consultancy ERA – Македония;
 • VsI Tarptautinis bendradarbiavimo centras – Литва;
 • Exandas – Institute for Sustainable Civil Society – Гърция;
 • Stichting CODINE – Холандия.

 

Настаняване:

Настаняването ще се осъществи в Ośrodek Wypoczynkowy „Orion”.
За повече информация и снимки от хотела, тук – http://www.osrodekorion.pl/

 

Храна:

Ще бъде осигурена закуска обед и вечеря, включително и 2 кафе паузи по време на сесиите.
В случай, че имате някакви по-специални нужди свързани с храната, информирайте ни предварително, като ги упоменете във формуляра за кандидатстване.

 

Какво да носите със себе си:

 • Китара или други инструменти, ако свирите (не е задължително).
 • Удобни дрехи, адекватни за климата.
 • Лични вещи: шампоан, паста за зъби, лекарства, ако приемате някакви и т.н.
 • Джобни пари за личните си покупки. Съветваме да се обменят пари преди пристигане, за по-сигурно.
 • Храна, напитки, материали за представяне на България.

 

Международни вечери:

Всяка страна има възможност да представи своята култура, храна, напитки, музика, танци и традиции. Всяка държава ще подготви предварително презентация на страната си и ще я представи по начина, по които те преценят ( интерактивни презентации, викторина, игри или други забавни и интересни неща). Типични неща за представяне на България са:
– храна: кашкавал, сирене, кисело мляко, луканка, лютеница, шарена сол, розово и шипково сладко, лукчета, лимонови резенки.
– напитки: ракия, вино, мента.
– други: традиционна носия, мартеници, гайда, кавал и др.

Разходите за тези продукти, са за сметка на участниците. Купувайте вакуумирани продукти, за да не се развалят по време на пътуването.

 

Транспортни разходи:

Разходите за пътуването ще бъдат възстановени в съответствие с правилата на програма Еразъм+.
Възстановяването на пътните разходи ще се извършва след представяне оригиналните билети, платежни ордери, фактури и бордните карти. Възстановяването ще бъде направено в Евро, независимо от валутата, посочена на билета, разписката или фактурата. Всички участници ще получат парите си по банков път, след приключването на проекта и приемаща организация има всички билети на участника, в случай, че те заплащат за тях, а не изпращащата или посрещащата организация. Разходите за банков превод и превалутиране ще бъдат за сметката на участниците (около 30 лв. е, която сума се разделя между участниците).

 

Застраховка:

Пътната застраховка не е задължителна, но е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА. Тя е по 1 лв. на ден, а застрахователната сума е до 5000 Евро. В застраховката влизат много неща, но най-често срещаните инциденти по проекти, са навехнат/изкълчен/счупен крайник/зъб, леки заболявания (грип/настинка) и други от този род. Не е голям разход, но можете да си спестите куп главоболия и похарчени пари на вятъра, ако я имате.Нашата организация ще ви съдейства за изготвянето на застраховка, която да е в съответствие с нуждите на всеки участник. За повече информация относно застраховката се свържете директно с нас.

Задължително всеки участник трябва да притежава „Европейска здравноосигурителна карта“.

 

 

За да кандидатствате за проектa, попълнете ТОЗИ ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и го изпратете на: stanimir.chukov@gmail.com.

ВАЖНО!!! В заглавието на писмото напишете името на проекта. Краен срок за подаване на формулярите е 10. 10. 2016 г.